شعر عاشقانه tag:http://pesaredelsokhte.mihanblog.com 2020-02-28T13:19:07+01:00 mihanblog.com شعرهای عاشقانه 2016-01-06T18:54:05+01:00 2016-01-06T18:54:05+01:00 tag:http://pesaredelsokhte.mihanblog.com/post/447 دلسوخته عشقتوان گفتن آن راز جاودانی نیست !تصویری هم از آن باغ ارغوانی نیست!پر از هراس و امیدم , که هیچ حادثه ای شبیه آمدن عشق ناگهانی نیستز دست عشق به جز خیر بر نمی آیدوگرنه پاسخ دشمنان , مهربانی نیست!درختها به من آموختند: فاصله ای میان عشق زمینی و آسمانی نیستبه روی آینه پر غبار من بنویس :بدون عشق جهان جای زندگانی نیستشاعر : فاضل نظری
عشق


توان گفتن آن راز جاودانی نیست !
تصویری هم از آن باغ ارغوانی نیست!

پر از هراس و امیدم , که هیچ حادثه ای
شبیه آمدن عشق ناگهانی نیست

ز دست عشق به جز خیر بر نمی آید
وگرنه پاسخ دشمنان , مهربانی نیست!

درختها به من آموختند: فاصله ای
میان عشق زمینی و آسمانی نیست

به روی آینه پر غبار من بنویس :
بدون عشق جهان جای زندگانی نیست


شاعر : فاضل نظری

]]>
شعرهای عاشقانه 2016-01-04T21:46:05+01:00 2016-01-04T21:46:05+01:00 tag:http://pesaredelsokhte.mihanblog.com/post/446 دلسوخته ]]> اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان 2014-11-06T15:00:18+01:00 2014-11-06T15:00:18+01:00 tag:http://pesaredelsokhte.mihanblog.com/post/445 دلسوخته *اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان* حتی شده تا نیمه ی این راه بمان* *دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست* *نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان*
*اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان
*

حتی شده تا نیمه ی این راه بمان*

*دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست*

*نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان*]]>
چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت 2014-11-06T14:58:23+01:00 2014-11-06T14:58:23+01:00 tag:http://pesaredelsokhte.mihanblog.com/post/444 دلسوخته *چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت * افسون نگاه تو مرا خواهد کشت این گونه که آه می کشد لب هایت *پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت*
*چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت *

افسون نگاه تو مرا خواهد کشت

این گونه که آه می کشد لب هایت

*پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت*
]]>
تو همانی که دلم لک زده لبخندش را 2014-11-06T14:49:53+01:00 2014-11-06T14:49:53+01:00 tag:http://pesaredelsokhte.mihanblog.com/post/443 دلسوخته تو همانی که دلم لک زده لبخندش را                                    او که هرگز نتوان یافت همانندش را قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت                              مشکل از توست اگر
تو همانی که دلم لک زده لبخندش را

                                    او که هرگز نتوان یافت همانندش را

قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت 

                            مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !
]]>
بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟ 2014-11-06T14:41:18+01:00 2014-11-06T14:41:18+01:00 tag:http://pesaredelsokhte.mihanblog.com/post/442 دلسوخته بی تو اما عشق بی معناست                                                          می دانی ؟ دستهایم تا ابد تنهاست                               &

بی تو اما عشق بی معناست
                                                         می دانی ؟

دستهایم تا ابد تنهاست
                                                         می‌دانی؟

آسمانت را مگیر از من که بعد از تو

زیستن یک لحظه هم بی‌جاست
                                                             می‌دانی ؟
]]>
سینه ام یک دفتر تا خورده است 2013-12-25T18:11:44+01:00 2013-12-25T18:11:44+01:00 tag:http://pesaredelsokhte.mihanblog.com/post/439 دلسوخته سینه ام یک دفتر تا خورده است واژه هایش خیس و سرد و مرده است من نمیگویم ولی انصاف نیست دوریت گویی دلم را برده است …

سینه ام یک دفتر تا خورده است

واژه هایش خیس و سرد و مرده است
من نمیگویم ولی انصاف نیست
دوریت گویی دلم را برده است … ]]>
آنچنان کز رفتن گل خار می ماند به جا 2013-12-25T18:05:52+01:00 2013-12-25T18:05:52+01:00 tag:http://pesaredelsokhte.mihanblog.com/post/438 دلسوخته آنچنان کز رفتن گل خار می ماند به جا از جوانی حسرت بسیار می ماند به جا آه افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است آنچه از عمر سبک رفتار می ماند به جا “صائب تبریزی”

آنچنان کز رفتن گل خار می ماند به جا

از جوانی حسرت بسیار می ماند به جا
آه افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است
آنچه از عمر سبک رفتار می ماند به جا

“صائب تبریزی” ]]>